fbpx

7 lakih koraka do registrovanog SP-a

Kako smo u prethodnom članku objasnili osnove poslovanja SP-a, sada ćemo da objasnimo i proceduru osnivanja.

Prva bitna stvar jeste odabir poslovnog imena koje ne može da bude slično ili isto kao poslovno ime već registrovanog preduzetnika u vašoj opštini. Okvirnu pretragu naziva možete obaviti na stranici APIF-a, gdje postoji baza svih registrovanih preduzetnika.

Prilikom popunjavanja obrasca možete unijeti prijedlog dva imena, u slučaju da jedno bude zauzeto. Pravilo za imenovanje je sledeće: Opis djelatnosti „poslovno ime“ Ime prezime preduzetnika, SP, mjesto. Kroz primjer poslovno ime treba da izgleda ovako: Računarsko programiranje“XXX“ Marko Marković s.p. Banja Luka.

Sada pređimo na prikupljanje potrebne dokumentacije za osnivanje SP-a u Republici Srpskoj kroz 7 koraka

KORAK 1. Posjetite nadležni Osnovni sud u kojem treba da izvadite :

  • Uvjerenje da vam nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti.
  • Uvjerenje da nemate neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.

Ova dva uvjerenja se čekaju do sedam dana, a kada ih dobijete važe 30 dana od dana izdavanja.

KORAK 2. Posjetite nadležnu jedinicu Poreske uprave gdje treba da izvadite:

  • Uvjerenje da nemate dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza.

Ovo uvjerenje se čeka dva dana, a važi sedam dana od dana izdavanja.

KORAK 3. Kopirajte i ovjerite ličnu kartu u jedinici lokalne samouprave ili u notarskoj kancelariji.

KORAK 4. Popunite zahtjev za registraciju preduzetnika, odnosno OBRAZAC SP1. Za teritoriju Republike Srpske zahtjevi su u svim opštinama jednaki, razlika može samo biti u zaglavlju gdje obično stoji naziv ili grb opštine. Za dva do tri dana trebalo bi da ste registrovani.

KORAK 5. Nakon što ste dobili rješenje o registraciji, vaš sljedeći korak je izrada pečata, a za to će vam biti potrebna kopija rješenja o registraciji. Cijena izrade pečata se kreće od 30,00 do 50,00 KM.

KORAK 6. Kada ste dobili pečat, vaš sljedeći korak jeste da otvorite račun u poslovnoj banci. Prilikom odabira banke dobro se raspitajte koje usluge banka nudi, da li imaju mogućnost uvezivanja vaših ustaljenih servisa plaćanja (Paypal, Payoneer…) sa računima SP-a, kakvo im je elektronsko bankarstvo i slično. Kada završite otvaranje računa zvanično možete da počnete sa isporukom usluga i faktura prema svojim klijentima.

KORAK 7. Poslednji korak koji treba da završite jeste posjeta nadležnoj Poreskoj upravi. U Republici Srpskoj se sve poreske prijave podnose elektronski, a da biste vi kao novoosnovani obveznici bili u mogućnosti da predajete poreske prijave ili da to za vas radi vaš knjigovođa, potrebno je da u poreskoj upravi u, dva primjerka, podnesete sljedeće zahtjeve:

Zahtjev za dodjelu pristupnih prava za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku;

Zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata;

Saglasnost za izdavanje elektronskog certifikata;

Ugovor o pružanju usluga certifikacije.

Nakon 2-3 dana dobićete obavještenje da je vaš certifikat spreman, i nakon toga morate da odete u Poresku upravu i preuzmete vaše pristupne podatke. Podnošenje poreskih prijava se vrši putem web sistema https://eusluge.poreskaupravars.org/#/home a za potpisivanje prijava koristi se aplikacija E-potpis koja se instalira na računar. Sam sistem je dosta intuitivno napravljen i jednostavan je za korištenje. Sa ovim koracima proces je završen sada samo trebate da radite i uredno vodite vaše poslovanje.

            Za još jednostavniju registraciju, obratite se nama kako vi ne biste morali ramišljati o vremenu i koracima koje treba obaviti. Tu smo za vas!

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *