fbpx

Znate li ko može biti mali preduzetnik ?

Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da SP može da posluje unutar dvije poreske kategorije, a to su veliki i mali preduzetnik. Od ove dvije, za većinu preduzetnika koji se bave uslužnim poslovima povoljnija je kategorija malog preduzetnika, ali ona ima svoja ograničenja.

Uslovi za dobijanje statusa malog preduzetnika su sledeći:

  • Godišnji prihod vam ne prelazi 50.000 KM
  • Ne zapošljavate više od 3 radnika
  • Ne ostvarujete prihod zajedničkim obavljanjem djelatnosti – odnosno da SP nije registrovan od strane više lica (ortačka radnja)
A šta u finansijskom smislu to znači za vas ?

MALI PREDUZETNIK

  • plaća porez na prihod (sva naplaćena sredstva) od 2%, ili minimalno 600,00KM godišnje;
  • Poslovne knjige se vode po principu prostog knjigovodstva i preduzetnik nije obavezan da ima ovlaštenog knjigovođu.

Primjer:

Preduzetnik A je naplatio mjesečni prihod od 3.000 KM. To znači da je poreska osnovica 3.000 KM i na taj iznos se plaća 2% poreza. U ovom slučaju porez za taj mjesec iznosi 60 KM. Preduzetnik A svaki mjesec ostvaruje prihod od 3.000 KM što znači da na godišnjem nivou ostvari prihod od 36.000 KM. Godišnji porez koji plaća iznosi 720 KM.

*Za slučaj da preduzetnik ostvari godišnji prihod u iznosu manjem od 30.000 KM on plaća porez 600 KM, što je zakonom definisani minimum, ili proporcijalno broju dana ako je registrovan u toku godine.

VELIKI PREDUZETNIK:

  • Plaća porez na dobit (razliku prihoda i rashoda) od 10%;
  • Dužan je da ima ovlaštenog licenciranog knjigovođu

Primjer:

Preduzetnik A je ostvario mjesečni prihod od 3.000 KM ali je ostvario i priznati mjesečni rashod od 1.500 KM (poslovni prostor, racuni za struju, internet, porezi,doprinosi….). Poreska osnovica je 3.000-1.500=1.500 KM i na ovaj iznos se plaća porez od 10%. Što znači da je porez za taj mjesec 150 KM

KAKO SE POSTAJE MALI PREDUZETNIK?

Zahtjev za status malog preduzetnika se podnosi svake godine od 01.01. do 31.01. za tekuću godinu, ili najkasnije 30 dana od dana osnivanja preduzetničke djelatnosti. Zahtjev se podnosi elektronski na obrascu 1011.

Mjesečne prijave za prihod malog preduzetnika se takođe podnose elektronski do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, na obrascu 1007. Ukoliko ste u tom mjesecu imali prihod, dužni ste nakon podnošenja prijave da platite minimalno 2% od naplaćenog iznosa. Ukoliko u nekom mjesecu niste imali prihoda, za dati mjesec je takođe potrebno podnijeti 1007 obrazac, a kao iznos prihoda se upisuje 0,00 KM. Do 10.01. podnosi se godišnja prijava za prethodnu godinu, i ukoliko je plaćeni porez manji od 600,00 KM, imate obavezu da doplatite razliku. U slučaju da ste se registrovali u toku godine, minimalni porez se obračunava u skladu sa brojem dana u kojima ste poslovali.

Pored navedenih troškova bez obzira da li ste veliki ili mali preduzetnik imate sljedeće troškove:

  • Republička taksa – 20,00 KM na godišnjem nivou. (prijava se podnosi najkasnije do 31.03.);
  • Doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje ukoliko se preduzetnik samozapošljava, odnosno osniva SP kao osnovnu djelatnost. Preduzetnik plaća doprinose koristeći kao osnovicu 60% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj. Npr za 2021. godinu doprinosi se plaćaju u iznosu od 292,26 KM mjesečno;
  • Bankarski troškovi za poslovanje i održavanje računa.

Od 2021. godine mali preduzetnici su oslobođeni plaćanja Komunalne takse.

Znate li da mali preduzetnik može u toku godine da pređe prag od 50.000 KM i da izgubi stečeni status? A ukoliko se pitate šta se desi u tom slučaju pratite nas jer uskoro pišemo i o tome.

Pozdrav do tada od B Office tima!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *